စီမံကိန်းများ

https://www.bolionfpc.com/industrial-we-serve/battery-pack/

EV ဘက်ထရီဖြေရှင်းချက်များအတွက် FPC

https://www.bolionfpc.com/industrial-we-serve/automotive-electronics-2/

မော်တော်ကား အီလက်ထရွန်းနစ်

https://www.bolionfpc.com/industrial-we-serve/medical-electronics/

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း

https://www.bolionfpc.com/industrial-we-serve/consumer-electronics/

လူသုံး အီလက်ထရွန်းနစ် / 5G