Sila výskumu a vývoja

Základná technológia 1———Super dlhý a veľký FPC: Dĺžka až 30 m.Obrázok jednotky 250*2000MM

Základná technológia 2——Komplexné a špeciálne FPC:Ochranná doska batérie,Viacvrstvovéso vzduchovou medzerou FPC alebo bez nej, až 12 vrstievPevná doska plošných spojov.

Základná technológia 3 – Patenty FPC: celkom 77.Úžitkový vzor: 68 Patent na vynález: 9