Fasiliteter

Materialskjæring
CNC-boring
CNC-boring
Plasma
PTH-linje
PTH-linjen
PTH-detalj
PTH-linjen
Tørr film
Eksponeringsverksted
DES linje
DES & Loddemaske under utvikling
DES-linje (sidevisning)
Stanseverksted
Lamineringsverksted
Ny lamineringsmaskin, tilgjengelig for 13,5"x59" (350x1500mm)
Overflateforbehandlingslinje
ENIG
FPC Auto Puncher
Laser-maskin
Laser maskin
UV-herdemaskin_800mm Bredde
UV-herdemaskin_800mm Bredde
Tilpasset-Skjerm-utskrift-maskin_1800x800mm
Tilpasset silketrykkmaskin_1800x800mm
Silketrykkmaskin
Ruter-maskin
Ruter-maskin
Ruter
ET
Testmaskin for flyvende sonde
AOI
2D måleinstrument
Tinn-ovn
Tinn Ovn
TDR-TEST
TDR
TDR for impedantest
Kjemi laboratorietest
Ionisk forurensningstestermaskin
Lab_Inspeksjon
Inspeksjon under mikroskop
SMT
SMT linje
SMT-AOI
SMT AOI
Funksjonstester